آلبوم تصاویر قبل و بعد

فول فیس کانتورینگ
برای این مراجعه کننده عزیز و محترم 2 سی سی فیلر جهت فول فیس کانتورینگ تزریق شده است.
فیلر لب
برای این خانم زیبا، طراحی و اصلاح لب به همراه لیفت موثر گوشه های دهان که سبب القا حالت خوشحال و بشاش در چهره می شود، انجام شده است.
جوانسازی
برای این مراجعه کننده محترم یک پلن جوانسازی انجام شده است. نتایج حاصل شده در تصویر افتر، بدون تزریق فیلر و بوتاکس می باشد.
کنترل ریزش مو و رشد مجدد
هایفو
در تصویر افتر به کاهش عمق خط خنده و خط غم توجه بفرمایید. لیفت موثر بخش میانی و تحتانی صورت،کاهش افتادگی و لیفت پوست،بهبود قوام و کیفیت پوست و حتی روشنتر شدن لک های پوستی،نتیجه یک هایفو موثر میباشد.
یک تغییر زیبا برای مراجعه کننده محترم
فول فیس کانتورینگ
برای این خانم جوان و زیبا، تزریق فیلر انجام شده است (2cc) که باعث افزایش هارمونی بین اجزا صورت، بینی، لب و چانه با یکدیگر و همچنین لیفت موثر گونه ها و ایجاد زاویه فک شده است.
درمان اسکارهای آکنه
در این مراجعه کننده عزیز، نتیجه افتر پس از چند جلسه درمان آکنه فعال و اسکارهای آکنه بجا مانده را نشان می دهد. درمان ایشان در این عکس کامل نبوده و هنوز ادامه خواهد داشت.
تزریق بوتاکس
تزریق بوتاکس
فول فیس کانتورینگ
تزریق دو سی سی فیلر جهت فول فیس کانتورینگ و افزایش جذابیت چهره
کاهش چشمگیر غب غب و تا حدی نواحی تحتانی صورت، که نتیجه یک دوره درمان است.
فیلر لب
تزریق فیلر لب با فرم نچرال(کاملا طبیعی) همزمان با لیفت موثر گوشه لب